Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526970

AuthorBaudewijn Odé
TitleBoekbespreking 2: W. Van Landuyt, I. Hoste, L. Vanhecke, P. Van den Bremt, E. Vercruysse & D. De Beer (red.), Atlas van de Flora van Vlaanderen en het Brussels Gewest
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume32
Year2007
Issue4/5
Pages148-148
ISSN0017-2294
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567374