Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526972

AuthorNN
TitleBoekbesprekingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume7
Year1974
Issue4
Pages63-64
ISSN0017-2294
AbstractROSTRUP-J├śRGENSEN, Den danske Flora, 20e druk, bewerkt door A. Hansen. Gyldendal, Kopenhagen, 1973, 664 pag., 139 fig., 60 D. Kr.
De bewerking van Hansen, voor zo ver uit een vergelijking met de 18e druk van deze flora is gebleken, heeft zich vooral toegespitst op de verspreidingsgegevens van de diverse soorten. Vele illustraties zijn vernieuwd; de nieuwe silhouet-tekeningen kunnen helaas niet als een duidelijke verbetering worden beschouwd. Voorts is het voor niet-Deense gebruikers hinderlijk, dat de onderschriften van de figuren voorzien zijn van Deense en niet van wetenschappelijke plantenamen. Voor wie enigszins thuis is in een van de Scandinavische talen, is Hansens nieuwe bewerking van Rostrups Deense Flora echter onmisbaar bij een floristisch bezoek aan Denemarken.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567376