Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526974

AuthorNN
TitleExcursieprogramma 1998 — Fig. 1
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume24
Year1998
Issue2
Pages58-61
ISSN0017-2294
AbstractDe excursies zijn op zaterdag, tenzij anders vermeld staat. 18 april (D11) Breukelen — Stinsenflora bij Nijenrode. Verzamelen 10 uur NS-station Breukelen. Info: Koos van Vliet*.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567378