Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526980

AuthorJ. Mennema
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume9
Year1979
Issue7/8
Pages297-298
ISSN0017-2294
AbstractA. v. D. HEIJDEN & G. NIJLAND, Laarder Wasmeer, Hilversum, 1978, 50 pag., stencil, ƒ 6,50 (te bestellen via girono. 3646612 t.n.v. A. v. d. Heijden, Hilversum, onder vermelding van „Laarder Wasmeer”). Een uitvoerig verslag van een planten-inventarisatie van dit Goois Natuurreservaat met een soms met verspreidingskaartjes geïllustreerde lijst van gevonden soorten.
KNNV, afd. Eindhoven, Het Beatrixkanaal Eindhoven, inventarisatie-rapport, Eindhoven, 1978, 85 pag., stencil, ƒ 6,00 (+ ƒ 2,50 porto; te bestellen via girono. 1066049 t.n.v. Penn. KNNV, Eindhoven). Het resultaat van een veelzijdig onderzoek naar de natuurwetenschappelijke waarden van de oevers van dit 8,5 km lange kanaal, dat aanvankelijk een ingreep op het Brabantse landschap betekende, doch nu als een verrijkend element dient te worden gekenschetst.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567384