Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526983

AuthorR. van der Meijden
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume24
Year1998
Issue3/4
Pages98-100
ISSN0017-2294
Abstract*I.H.W. Bax & W. Schippers, Ontwikkeling van botanisch waardevol grasland. Veldgids, Wageningen, 1998, 88 pag., uitgave van IKC-natuurbeheer, publikatienummer C-18. — Een geheel in kleur uitgegeven gidsje bedoeld voor mensen die beheersovereenkomsten sluiten met boeren, voor terreinbeherende instanties en voor individule boeren, bedoeld als hulpmiddel bij het streven naar soortenrijke, botanische waardevolle graslanden.
M. Coesèl, De NJN, een gemeenschap van individualisten. De geschiedenis van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, Opulus Press, Van der Valk Boumanweg 180Y, 2352 JD Leiderdorp, 1997, 221 pag., ƒ 37,50, ISBN 90-803988-1-0.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567387