Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526991

AuthorEddy Weeda
TitleBoekbespreking 1
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume26
Year2000
Issue2/3
Pages83-83
ISSN0017-2294
AbstractWerkgroep Florakartering Drenthe, Atlas van de Drentse Flora. Assen, 1999. Uitgeverij Schuyt & Co., ISBN 90 6097 485 9, NLG 98,50.
Recenseren van een zo doorwrocht werkstuk als de Atlas van de Drentse Flora is een tamelijk ondankbare taak: de samenstellers hebben nauwelijks iets te wensen overgelaten. Behalve verspreidingskaarten biedt deze atlas toelichtende teksten per soort en per oecologische soortengroep, algemene beschouwingen van methodische, technische, oecologische en geografische aard, en een bonte verscheidenheid aan illustraties. Alles waarvan een atlasmaker zich rekenschap hoort te geven, wordt in deze atlas ook inderdaad verantwoord. Op iedere bladzijde is duidelijk dat de scribenten meer dan wie anders ook vertrouwd zijn met hun gebied en met hun stiel. Ik weet niet hoe het Drentse equivalent van ‘gründlich’ luidt, maar wel dat het zeker op dit werk van toepassing is.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567395