Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526994

AuthorNN
TitleKorte mededelingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume2
Year1964
Issue2
Pages24-24
ISSN0017-2294
AbstractCrambe maritima L. op Voorne. Nadat deze soort in 1963 gevonden werd in de zeereep bij het Kwakjeswater (Gorteria, 1, 1963, p. 152), trof de opzichter van Natuurmonumenten, de heer Aandeweg, haar in hetzelfde jaar aan bij de meest zuidelijke strekdam in de gemeente Hellevoetsluis. Rockanje. C. Sipkes.
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. op Schouwen. De heer Sipkes (Rockanje) meldt ons dat Himantoglossum hircinum in 1962 gevonden werd aan de Schelphoek op Schouwen. v. O. en R.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567398