Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526997

AuthorsJ. Mennema, M. van Gijsen, M. Rademaker
TitleOnder de loupe
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume11
Year1982
Issue4
Pages95-96
ISSN0017-2294
AbstractSinds 1976 is op basis van kilometerhokken een gebied zuidelijk van Laon geïnventariseerd door deelnemers aan de onder auspiciën van het Rijksherbarium te Leiden jaarlijks georganiseerde Cursus Floristische Plantengeografie. Deze cursus viel vrijwel steeds in de maand juni. Vorig jaar en dit jaar is er een nazomer-, respectievelijk voorjaarsexcursie gehouden, waaruit bleek dat met name de nazomerexcursie vele vondsten opleverde van taxa die in juni niet konden worden herkend. Het percentage vroege voorjaarsbloeiers dat niet werd herkend bleek aanmerkelijk lager te zijn.
Daarom ligt het in ons voornemen om in de komende jaren de tot nu toe geïnventariseerde hokken – ruim 230 in getal – eind augustus nog eens aan een onderzoek te onderwerpen. Eerst dan kunnen met behulp van de in 1981 gereed gekomen Standaardlijst van het département Aisne de verkregen gegevens worden geanalyseerd om de te verwachten grenzen tussen de verschillende plantengeografische districten vast te stellen.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567401