Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527004

AuthorsM.J. Adriani, B.M. Lensink
Title22 Oktober 1985: Kees Sipkes wordt negentig jaar!
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume12
Year1985
Issue11/12
Pages251-254
ISSN0017-2294
AbstractKees Sipkes: florist in hart en nieren met een omvangrijke kennis van het plantenleven en met een heel eigen visie hierop. Het zijn vooral de vragen naar herkomst en verspreiding van soorten en naar de aard van het milieu, die hem steeds weer bezighouden, vooral bij het verschijnen of verdwijnen van soorten.
Talrijk zijn zijn mededelingen op de ‘Floristenvergaderingen’ van de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging, talrijk ook zijn tijdschriftartikelen en andere publikaties. Met vreugde begroette hij de vestiging van het Biologisch Station ‘Weevers’ Duin’ in Oostvoorne; hij speelde een belangrijke rol bij de voorbereiding van de vestigingsplaats hiervan.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567408