Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527006

AuthorsM.A.P. Horsthuis, G. Willink
TitleNieuwe groeiplaats van Bijenorchis (Ophrys apifera Huds.) in Nederland
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume32
Year2006
Issue2
Pages45-49
ISSN0017-2294
AbstractBijenorchis neemt toe in Nederland en wordt daarbij steeds noordelijker aangetroffen. In 2005 is een geïsoleerde groeiplaats gevonden in een kalkgroeve bij Winterswijk.
Ophrys apifera Huds. is spreading northwards in the Netherlands. A new isolated population has been found near Winterswijk in a limestone quarry.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567410