Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527007

AuthorsR. van der Meijden, E.J. Weeda, R.W.J.M. van der Ham
TitleKorte mededelingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume11
Year1983
Issue9
Pages214-215
ISSN0017-2294
AbstractPotamogeton filiformis Pers. in Nederland? P. filiformis wordt voor Nederland uitsluitend vermeld door Westhoff & Den Held, Plantengemeenschappen in Nederland, 1969, p. 54. Deze opgave is gebaseerd op niet-bloeiende exemplaren uit een collectie die in 1965 werd verzameld in het Veluwemeer. Bij herdeterminatie is echter gebleken dat deze collectie tot Juncus bulbosus behoort.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567411