Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527018

AuthorBaudewijn Odé
TitleFloristisch Meetnet Zoete Rijkswateren
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume28
Year2002
Issue2/3
Pages46-47
ISSN0017-2294
AbstractIn 1996 is FLORON in opdracht van RIZA (Rijkswaterstaat) gestart met het Floristisch Meetnet Oevers Zoete Rijkswateren. Doel van dit meetnet is het volgen van de ontwikkelingen in de oevervegetatie van zoete rijkswateren. Afgelopen jaar is de tweede ronde van de Randmeren en Maas afgerond. Deze watersystemen zijn na 4 jaar opnieuw bezocht.
De watersystemen van Randmeren en Maas verschillen behoorlijk van elkaar, zoals blijkt uit een vergelijking van de Floristische Kwaliteit, waarin de mate van ontwikkeling van karakteristieke oeverecosystemen tot uitdrukking komt (Fig. 4).
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567422