Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527019

AuthorNN
TitleEredoctoraat J.H. Kern
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume5
Year1970
Issue6
Pages95-95
ISSN0017-2294
AbstractOp 11 september jl., tijdens de viering van het 125-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging, werd aan de heer J. H. Kern te Leiden in zijn geboortestad Nijmegen door de Katholieke Universiteit het doctoraat honoris causa in de Wiskunde en Natuurwetenschappen verleend. Als promotor trad op Prof. Dr. V. Westhoff.
Voor het vele werk dat Dr. Kern aan de studie van de Nederlandse flora heeft verricht, mogen wij verwijzen naar de bibliografie, gepubliceerd in het Kern-nummer van Gorteria (4, no. 6—8, dec. 1968, p. 71—72).
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567423