Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527021

AuthorNN
TitleVooraankondiging Landelijke Variadag
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume25
Year1999
Issue2/3
Pages64-64
ISSN0017-2294
AbstractOp zaterdag 18 december 1999 wordt door de Stichting FLORON en de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging – Sectie voor Onderzoek en Behoud van de Wilde Flora – een Landelijke Variadag georganiseerd. De bijeenkomst zal worden gehouden in het Van Steenisgebouw, Einsteinweg 2, Leiden. Zoals gebruikelijk zullen er verschillende floristisch getinte voordrachten gehouden worden. Ook zal er herbariummateriaal van bijzondere vondsten ter bezichtiging worden neergelegd.
Wij stellen het zeer op prijs indien u een (korte) voordracht over bijzondere vondsten of gebiedsinventarisaties wilt houden. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Landelijk Bureau van FLORON, Postbus 9514, 2300 RA Leiden, tel. 071 – 5273547 (Adrienne Lemaire).
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567425