Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527028

AuthorsA. Goutbeek, C.J.W. Bruin, W. Eelman, E.J. Weeda
TitleKorte mededelingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume11
Year1983
Issue10
Pages236-237
ISSN0017-2294
AbstractEen ‘kalkflora’ bij Dalfsen. Al enkele jaren wordt er gewerkt aan het verstevigen van de oevers van de Overijsselse Vecht. In 1978 werd het traject oostelijk van de stuw bij Dalfsen tot halverwege dit dorp onder handen genomen, in 1980 van daar tot aan het dorp zelf. Voor de versteviging wordt de bestaande plantengroei verwijderd, daarna wordt een kunststofweefsel aangebracht, waarop een grof vlechtwerk van wilgetenen wordt gelegd en tenslotte wordt het geheel met een laag stenen afgedekt. Deze afdekkingslaag bestaat uit krijt, gemengd met vuursteen, afkomstig van de St. Pietersberg bij Maastricht, terwijl op één plaats bruingele zandsteen is gebruikt, afkomstig van het Albert Kanaal in België, ongeveer 50 km noordelijk van Maastricht.
Er heeft zich aan de oever van de Vecht een ‘kalkflora’ ontwikkeld uit zaden die met de stenen zijn meegekomen. De meeste soorten zijn te vinden op het gedeelte dat met zandsteen is verstevigd. Naast soorten die voorheen niet bij Dalfsen voorkwamen en die vaak een voorkeur voor kalkrijke bodems hebben, komen ook soorten voor die bij Dalfsen wel zijn aangetroffen, zij het in veel mindere mate of op andere plaatsen.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567432