Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527037

AuthorNN
TitleVoorlopig programma Themadag
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume23
Year1997
Issue4
Pages116-116
ISSN0017-2294
Abstract12 september 1997 Ontvangst 10 uur, aanvang 10.30 uur Van Steenisgebouw, Einsteinweg 2, Leiden
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567441