Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527038

AuthorsJ. Mennema, F. Adema
TitleInleiding tot het 10e deel van Gorteria
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume10
Year1980
Issue1
Pages1-2
ISSN0017-2294
AbstractHoewel mag worden gehoopt, dat de lezer daarvan niets of heel weinig zal merken, wijkt deel 10 in vele opzichten af van de vorige delen van Gorteria.
In de eerste plaats hebben wij gemeend om diverse redenen naar een andere drukker uit te moeten zien. Dit zal zowel op het uiterlijk van het tijdschrift als op de inhoud van weinig invloed zijn. Wel vonden wij er aanleiding in om een boom, die hoe langer hoe dikker werd, te kappen: de opsomming op de titelpagina van de acht instituten, waarvan de medewerkers volgens een bepaalde afspraak in Gorteria kunnen publiceren. De afspraak zelf is onveranderd gebleven.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567442