Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527039

AuthorJ. Mennema
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume9
Year1978
Issue1
Pages20-20
ISSN0017-2294
AbstractJ. BEIJERSBERGEN, De verspreiding van de mossen op de voormalige zandplaat De Hompelvoet in de Grevelingen in relatie tot het abiotisch milieu, de fanerogamenvegetaties en enkele beheersmaatregelen, doctoraal verslag, Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Leersum, 1977, 74 pag. + kaartjes + tabellen, fotokopie ¹).
J. BOSMA, Loofhoutgewassen, tweede bundel, Het Spectrum, Utrecht-Antwerpen, 1976, 114 pag., ƒ 19,75. Een tweede bundel van een honderdtal tekeningen van overwegend uitheemse gewassen, voorzien van een begeleidende tekst en gerangschikt naar de maanden van het jaar, al naar gelang de toestand van de houtgewassen, zoals in blad, in bloei, in vrucht e.d.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567443