Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527044

AuthorsR. van der Meijden, J.J. Vermeulen
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume20
Year1994
Issue4
Pages99-104
ISSN0017-2294
AbstractR. Berten (red.), Limburgse Plantenatlas 1, deel 2, 3 & 4, Verspreidingskaarten, Hasselt, 1993, 100 pag., Uitg. LIKONA, België, totaal ca. 1450 pag, ca. ƒ 115, te bestellen bij Publikatiebureau van het N.H.G., Groenstraat 106, 6074 EL Melick. — Een verspreidingsatlas van de Belgische provincie Limburg, met gegevens van 1970-1992 per vierkante kilometer.
H.M. Beije, P. Moen & A.L.J. Wijnhoven, Een nieuwe kijk op hei, Verslag van de heideworkshop gehouden op 25 mei 1993 te Wageningen, Wageningen, 1994, 64 pag., te bestellen door overmaking van ƒ 20 op giro 948540 van IBN-DLO te Wageningen o.v.v. ‘rapport 073’.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567447