Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527049

AuthorLeni Duistermaat
TitleBoekbespreking 1: J. de Koning, J.W. van den Broek, D. De Meyere & H. Bruens, Dendrologie van de Lage Landen. Geïllustreerde handleiding bij het bepalen van de in Nederland en Vlaanderen voorkomende families, geslachten, soorten, variëteiten en cultivars van gekweekte houtige gewassen – Naar Dr. B.K. Boom.
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume34
Year2010
Issue3
Pages95-95
ISSN0017-2294
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567452