Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527068

AuthorNN
TitleErrata bij het overzicht van FLORON-districten, Gorteria 27 2/3, p. 69—70
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume27
Year2001
Issue4
Pages93-93
ISSN0017-2294
Abstract1. Groningen-West: Willem Stouthamer, 050-3143841 11. Utrecht: Wim Vuik, 0344-663693 23. Noord-Brabant-Baronie: Peter van Ruth, 0162-311463
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567471