Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527070

AuthorJ. Mennema
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume9
Year1979
Issue9
Pages321-322
ISSN0017-2294
AbstractM. A. BUISE, Het Groot Eiland centraal, Vogelwacht De Steltkluut, Hulst, 1977, 265 pag., ƒ 21,50 (te bestellen via gironr. 304262 van G. M. P. Sponselee, Hulst). In dit uitvoerige verslag van het in O.- Zeeuws-Vlaanderen gelegen natuurgebied is een hoofdstuk gewijd aan de botanische rijkdommen, waarin een lijst van gevonden hogere planten en paddestoelen is opgenomen.
M. CARTAN, Inventaires et cartographies de répartitions d’espèces faune et flore, Edition du centre national de la Recherche Scientifique, Paris, 1978, 147 pag., fotocopie ¹). Een rijk van voorbeelden voorzien overzicht van in Europa uitgevoerde faunistische en floristische inventarisaties en de nogal diverse wijzen, waarop de resultaten daarvan in kaart worden gebracht.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567473