Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527071

AuthorJ. Mennema
TitleOnder de loupe
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume11
Year1982
Issue6
Pages144-144
ISSN0017-2294
AbstractOp 1 december 1982 is de heer R.M. van Urk, administratief medewerker aan de afdeling Nederland van het Rijksherbarium, vervroegd met pensioen gegaan. De heer Van Urk, die in 1954 in dienst was getreden, heeft zich op verschillende wijzen voor de afdeling Nederland verdienstelijk gemaakt. Zo heeft hij veel Nederlandse, floristische literatuur uitgetrokken ten behoeve van het documentatiekaartsysteem, dat niet alleen de bewerkers van de Flora Neerlandica en de Atlas van de Nederlandse Flora, maar ook talrijke bezoekers veelvuldig hebben geraadpleegd en zullen raadplegen. Tot omstreeks 1970 heeft hij de administratie van Gorteria beheerd. Voorts heeft hij vele jaren de IVON-gegevens van de streeplijsten op de kaartjes overgeboekt, voordat de computer dit werk van hem overnam.
In eerste instantie is ons medegedeeld, dat de vacature van de heer Van Urk niet mag worden vervuld, ondanks het feit dat hij van de z.g. VUT-regeling gebruik maakt. Dit zal ongetwijfeld remmend werken op de dienstverlening van de afdeling Nederland, omdat de taak van de heer Van Urk nu door de overige medewekers van de afdeling moet worden overgenomen. Dat kan er toe leiden, dat er in deze dienstverlening vertragingen zullen ontstaan.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567474