Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527074

AuthorNN
TitleNagekomen excursieprogramma 1997
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume23
Year1997
Issue3
Pages84-85
ISSN0017-2294
Abstract31 mei (D21*) Omgeving Weert — Vertrek 10.15 uur, NS-station Weert. Plantenstudiegroep NHG, samen met Florawerkgroep IVN-Weert. Einde 16 à 17 uur. Leiding: E. Blink (043-4081796) & A. Frenken. 1 juni (D21*) Sint-Pietersberg/Jekerdal (België) — Kalkgraslanden. Vertrek: 9.00 uur, kerk van Kanne (B) en 13.30 uur, kerk van Kanne. Plantenstudiegroep NHG, samen met Limburgse Plantenwerkgroep LIKONA. Leiding: Bert Berten & Hugo VanderLinden.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567477