Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527075

AuthorsKitty Peeters-Van der Meijden, Ton Rotteveel
TitleLysichiton americanus Hultén & H.St.John, een imposante indringer
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume32
Year2006
Issue2
Pages37-44
ISSN0017-2294
AbstractLysichiton americanus Hultén & H.St.John is een van origine uit Noord-Amerika afkomstige moerasplant die oprukt in Europa. Er zijn vindplaatsen in Duitsland, Zwitserland, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Zweden en Noorwegen. Tot voor kort was de soort in Nederland buiten tuinvijvers en kwekerijen nog niet waargenomen, maar in april 2005 werd de soort gemeld uit een broekbos in de gemeente Brummen.1 Lysichiton americanus is door het Panel on Invasive Plants van de European Plant Protection Organisation beoordeeld als quarantainewaardig.2 De soort vormt een bedreiging voor de biodiversiteit in het kwetsbare milieu van vochtige bossen waarin de planten zich een plaats hebben veroverd. Op basis van deze beoordeling nam de Directie Natuur van het Ministerie van Landbouw de beslissing te trachten deze soort in het wild uit te roeien. De Plantenziektenkundige Dienst is daarin de betrokken uitvoerende dienst.
Lysichiton americanus Hultén & H.St.John is an invasive marsh species originating from North America, introduced in Europe through the gardening trade early in the 20th century. The first find in nature of this species in the Netherlands was in a wetland wood near Brummen, Province of Gelderland, in April 2005. A population must have been present there for a considerable period of time.
Taxonomy, biology and local synecology are discussed. The species has been subject to an official Pest Risk Analysis and has been found quarantine-worthy. The Dutch government has decided to eradicate the species, and action is being taken. International and national policy and legal aspects are described.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567478