Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527081

AuthorsK.V. Sykora, C.M.P. Sykora-Hendriks
TitleDe standplaats van Cardamine pratensis L. subsp. picra De Langhe et D’hose aan de voet van de Sint Jansberg te Mook
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume9
Year1978
Issue2
Pages23-25
ISSN0017-2294
AbstractThe authors describe the habitat of Cardamine pratensis L. subsp. picra De Langhe et D’hose at the Sint Jansberg in Mook (prov. of Limburg).
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567484