Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527084

AuthorNN
TitleBoekbespreking 2
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume28
Year2002
Issue1
Pages24-24
ISSN0017-2294
AbstractA. Kastner, E.J. Jäger & R. Schubert, Handbuch der Segetalpflanzen Mitteleuropas, Springer Verlag, Wenen, 2001, 609 pag., rijk geïll. met lijntekeningen, ISBN 3-211-83562-8, € 177.
Een ouderwets-degelijke onkruidflora, met veel informatie over zaden, hun kiemgedrag etc. Ook de parasitaire fungi worden genoemd, evenals de fytofagen. Dat ook de specifieke chemische bestrijdingsmiddelen worden genoemd geeft dit boek een wat dualistisch karakter.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567487