Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527100

AuthorWout J. van der Slikke
TitleEen landdekkend florabestand in zicht
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume30
Year2004
Issue2
Pages29-32
ISSN0017-2294
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567503