Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527101

AuthorRuud van der Meijden
TitleBijzondere vondsten in 1996 en 1997, geïllustreerd met herbariummateriaal
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume24
Year1998
Issue2
Pages36-37
ISSN0017-2294
AbstractNeofieten van de twintigste eeuw door Lennard Pisa, Rijksherbarium. Van deze lezing is geen samenvatting beschikbaar.
De verspreiding van doelsoorten in relatie tot de Ecologische Hoofdstructuur door Adrienne Lemaire, Stichting FLORON. Dit onderzoek is verschenen als FLORON-rapport nr. 3, waarvan een samenvatting is verschenen in Gorteria 23(4).
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567504