Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527109

AuthorNN
TitleAanvraag streeplijsten 1980-1989
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume16
Year1990
Issue4
Pages121-121
ISSN0017-2294
AbstractIn samenwerking met FLORON gaat het Rijksherbarium een nieuw florabestand opbouwen, met name over de periode 1980 t/m 1989. In tegenstelling tot het Atlasbestand, zullen in het nieuwe bestand in principe kilometerblokgegevens worden ingevoerd. Het opbouwen van het bestand is reeds begonnen. Wij doen nogmaals een dringend beroep op ieder die nog streeplijsten heeft liggen uit die periode deze spoedig aan ons op te sturen.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567511