Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527113

AuthorBauke van der Veen
TitleBotanische bibliografie van Douwe Taeke Engelbertus van der Ploeg
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume20
Year1994
Issue2/3
Pages30-35
ISSN0017-2294
AbstractIn deze bibliografie wordt een overzicht gegeven van de door D.T.E. van der Ploeg gepubliceerde geschriften betreffende botanische onderwerpen. Voor andere publicaties wordt verwezen naar eerdere bibliografieën: — B. van der Veen, 1979, Mids blommen en fûgels. Leeuwarden. B. van der Veen, 1989. Fjild- en sneupwurk fêstlein. Vanellus 42: 57-60.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567515