Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527125

AuthorsJ. Mennema, S.J. van Ooststroom
TitleBoekbesprekingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume3
Year1966
Issue5
Pages76-76
ISSN0017-2294
AbstractE. E. VAN DER Voo, Tussen Lek en Ronde Venen. — Wetensch. Meded. K.N.N.V. nr. 60, oktober 1965. 60 pag. Prijs ƒ 2,90; voor leden K.N.N.V. en Sticht. Het Zuid-Holl. Landschap ƒ 2,40.
In nr. 60 van de voortreffelijke serie Wetenschappelijke Mededelingen van de K.N.N.V. wordt de wordingsgeschiedenis van het landschap en de plantengroei van heden beschreven van het „Groene Hart” van het Utrechts-Zuidhollandse polderland. Deze publicatie bevat een schat aan floristische gegevens, die bovendien vergezeld gaan van vele oecologische bijzonderheden, waardoor deze Wetenschappelijke Mededeling, verkrijgbaar bij het Bureau van de K.N.N.V., Hoogwoud (N.-H.), niet alleen aan de echte polderzwervers, maar aan alle Nederlandse floristen van harte kan worden aanbevolen.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567526