Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527127

AuthorRuud van der Meijden
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume28
Year2002
Issue2/3
Pages71-71
ISSN0017-2294
AbstractDeze rapporten zijn te bestellen door het overmaken van het desbetreffende bedrag op rekening 367054612 t.n.v. Alterra, Wageningen, o.v.v. het rapportnummer.
H.F. van Dobben & W. de Vries, Relatie tussen vegetatie en abiotische factoren in het Meetnet Vitaliteit en Verdroging. Een statistische studie op grond van waarnemingen in 200 opstanden in 1995 en 1996, Wageningen, 2001, 37 pag. + bijlagen, € 18, Alterra-rapport 406.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567528