Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527130

AuthorNN
TitleOnder de loupe
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume12
Year1984
Issue3
Pages64-64
ISSN0017-2294
AbstractIn aanvulling op de in de vorige aflevering op p. 40 vermelde voorjaarsexcursies, georganiseerd door het Rijksherbarium en de Commissie voor het Floristisch Onderzoek van Nederland van de KNBV, volgt hieronder het programma van de zomerexcursies: datum 16 juni 11 augustus 18 augustus 25 augustus 1 september 8 september 15 september plaats van vertrek Oostvoorne (busstation) Winschoten Buitenpost Weert Goes Culemborg Bunde leiding F. Adema J. Mennema D.T.E. van der Ploeg W.J. Holverda en dr. F.M. Muller J.W. Jongepier en E.J. Weeda F. Adema R.W.J.M. van der Ham Voor nadere bijzonderheden wordt verwezen naar de vorige aflevering van Gorteria.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567531