Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527138

AuthorLeni Duistermaat
TitleVerslag van de Landelijke Variadag van 26 maart 1994, te Utrecht
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume20
Year1994
Issue4
Pages65-66
ISSN0017-2294
AbstractDe bijeenkomst werd bezocht door ongeveer 90 personen. Zij kwamen af op een gevarieerd programma van voordrachten en demonstraties. Van de voordrachten van Dekker, Nat, Duistermaat en Odé is een samenvatting in dit katern opgenomen. Van de overige voordrachten en de demonstraties volgt hieronder een korte samenvatting.
Het verhaal van Eddy Weeda met de titel ‘Planten en hartstochten: Orchideeën onder en boven de wet?’ toonde de chaos en verwarring die (nog steeds) heerst binnen de systematiek van met name de Dactylorhiza’ ’s.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567539