Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527144

AuthorRuud van der Meijden
TitleFLORBASE: een mijlpaal in de floristiek
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume21
Year1995
Issue1/2
Pages66-68
ISSN0017-2294
AbstractNog niet lang geleden werd er over onze manier van omgaan met de natuur vaak een beetje denigrerend gedaan. Wat hebben we aan die soortenjagerij. De resultaten van de waarnemingen van vrijwilligers en professionals zijn nu gebundeld in twee grote gedetailleerde databanken, die een belangrijke rol spelen bij het beleid over natuur en milieu, en bij natuurbescherming en -beheer. Door het groot maatschappelijk belang van onze gezamenlijke inspanningen is FLORON nu echt erkend.
Het lijkt mij goed om hier een kort overzicht te geven over de geschiedenis van onze floradatabank. Op 21 december 1989 werd het derde en laatste deel van de Atlas van de Nederlandse Flora ten doop gehouden. Al in het begin van 1989 begonnen Rijksherbarium/Hortus Botanicus en FLORON aan een project voor aanvulling van het Atlas-bestand, vooral met nieuwe vondsten van de meer zeldzame soorten die niet meer in de Atlas terecht waren gekomen. Vlak na de officiƫle presentatie van de Atlas werd het plan geboren om een nieuwe databank te maken, echter niet meer op uurhok- maar op kilometerhok-basis.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567545