Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527147

AuthorR.A. Maas Geesteranus
TitleS.J. van Ooststroom vijfenzestig jaar
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume5
Year1971
Issue7/10
Pages97-101
ISSN0017-2294
AbstractNog niet zo lang geleden verscheen er een dik deel van Gorteria. Het was een uit drie nummers samengevoegd deel, dat werd uitgegeven als uiting van waardering voor J. H. Kern, die in december 1968 de pensioengerechtigde leeftijd bereikte.
Wederom verschijnt er een speciaal nummer van Gorteria en de recipiƫnt van dit feestexemplaar is S. J. van Ooststroom, die op 2 januari 1971 vijf en zestig jaar is geworden.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567548