Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527148

AuthorBart Vreeken
TitleBoekbespreking 4: B. Mossberg & L. Stenberg, Den nya nordiska floran
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume30
Year2004
Issue3
Pages98-99
ISSN0017-2294
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567549