Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527151

AuthorH.E. Barendregt
TitleDruifkruid (Chenopodium botrys) en Liggende ganzevoet (Chenopodium pumilio) in opmars in Nederland
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume19
Year1993
Issue1
Pages33-36
ISSN0017-2294
AbstractIn een eerder FLORON-katern (nr. 3 van oktober 1991) is de aandacht gevestigd op een tweetal ganzevoet-soorten die in Nederland in opmars zijn, namelijk het Druifkruid (Chenopodium botrys) en de Liggende ganzevoet (Chenopodium pumilio). De toename van het aantal bekende vindplaatsen is aanleiding geweest beide soorten op te nemen in de laatste druk van Heukels’ Flora van Nederland. De vondsten in Nederland van de beide soorten na 1950 staan weergegeven in Fig. 1.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567552