Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527157

AuthorNN
TitleFloron-zaterdagexcursies april-juni 1990
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume16
Year1990
Issue2
Pages54-56
ISSN0017-2294
AbstractDe excursies staan open voor alle belangstellenden. Opgave vooraf is niet nodig, behalve voor de excursie van 19 mei.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567557