Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527166

AuthorRuud van der Meijden
TitleVerbascum pulverulentum Vill. op Voorne ingeburgerd
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume26
Year2000
Issue6
Pages246-247
ISSN0017-2294
AbstractVerbascum pulverulentum was grown in a “nature garden” in 1958 in Oostvoorne. In the adjacent dunes it has been collected for the first time in 1994, and is now fully established.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567566