Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527169

AuthorR. Biersma
TitlePaars kabinet beëindigt floristisch onderzoek
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume20
Year1994
Issue5/6
Pages73-74
ISSN0017-2294
AbstractDoor de botte bijl die het paarse kabinet heeft gezet in het wetenschappelijk onderzoek, komen niet alleen de grote onderzoekscentra in het gedrang, maar sommige kleintjes gaan volledig kopje onder. Een daarvan is de stichting Floristisch Onderzoek Nederland (Floron) in Leiden, dat – als er geen reddingsoperatie wordt uitgevoerd – de vier medewerkers per 1 november ontslag moet aanzeggen. Een daarvan is drs. E.J. Weeda, de schrijver van de Ecologische Flora van Nederland, het vijfdelige standaardwerk dat onlangs werd afgerond. Eddy Weeda, de grootste kenner van de Nederlandse planten, staat dan per 1 januari zonder baan op straat.
Floron voert het beheer over Florbase, een zeer grote databank waarin de vindplaatsen van alle Nederlandse plantesoorten in een grid van 1 bij 1 kilometer staan opgeslagen. De gegevens worden verzameld door een netwerk van vrijwilligers, door Provinciale diensten, door Natuurmonumenten en door Staatsbosbeheer. Het is het Rijk nooit gelukt om zoveel gegevens bijeen te krijgen. Het Biogeografisch Informatiecentrum in Wageningen, dat was opgezet om soortgelijk werk te doen, is nooit van de grond gekomen; het werd afgelopen september opgeheven.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567569