Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527173

AuthorsS.J. van Ooststroom, J. Mennema
TitleNieuwe vondsten van zeldzame planten in Nederland, hoofdzakelijk in 1970
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume5
Year1971
Issue12
Pages269-280
ISSN0017-2294
AbstractBehalve nieuwe vondsten van zeldzame planten bevat deze lijst zoals gebruikelijk ook weer enige opgaven van vermeldenswaardige vindplaatsen van minder zeldzame soorten.
Voor de namen van vaak in de lijst genoemde vinders zijn de volgende afkortingen gebruikt:
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567573