Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527174

AuthorNN
TitleInventarisatiekamp in Waardenburg op 18—20 september 1998
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume24
Year1998
Issue3/4
Pages93-93
ISSN0017-2294
AbstractEr zijn deze zomer weer enige gezellige kampen gehouden in verschillende districten van FLORON. Mocht u deze gemist hebben, maar alsnog zin hebben een inventarisatiekamp te bezoeken, dan is de laatste kans voor dit jaar: 18-20 september, Waardenburg (Utrechts rivierengebied). De informatie over dit kamp staat in Gorteria 24 (2), pag. 57.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567574