Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527177

AuthorNN
TitleExcursies
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume7
Year1975
Issue7
Pages116-116
ISSN0017-2294
AbstractDe excursie van de Commissie voor het Floristisch Onderzoek van Nederland werd in 1974 gehouden van 24—29 juni naar het gebied tussen Apeldoorn en Deventer met als standplaats Klarenbeek; in 1975 zal deze excursie worden gehouden van 30 juni—5 juli in Noord- en Midden-Limburg met als standplaats Arcen.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567577