Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527190

AuthorNN
TitleMonitoring nevengeulen Waal
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume27
Year2001
Issue2/3
Pages49-49
ISSN0017-2294
AbstractNevengeulen zijn al dan niet periodiek stromende geulen in het zomerbed van rivieren. Ze ontstaan op natuurlijke wijze bij het vrij meanderen van een rivier, maar zijn in Nederland nagenoeg verdwenen bij het vastleggen van de rivieren met behulp van bekading en aanleg van kribben. RIZA (Rijkswaterstaat) voert onderzoek uit bij een aantal geplande en uitgevoerde herstelprojecten van nevengeulen langs de Waal. FLORON volgt in opdracht van het RIZA de ontwikkelingen van de flora na de aanleg van deze nevengeulen.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567590