Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527192

AuthorNN
TitleMeerdaagse excursies 2002
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume28
Year2002
Issue2/3
Pages60-65
ISSN0017-2294
AbstractOok voor 2002 hebben we naast de tientallen dagexcursies een gevarieerd aanbod aan inventarisatiekampen op het programma staan. Maar liefst 6 dit jaar! Het geslaagde kamp in Zeeland krijgt dit jaar een vervolg in Zeeuws-Vlaanderen, de Fries-Groningse samenwerking wordt voortgezet rond het Lauwersmeergebied, we doen floristisch pionierwerk in Midden-Limburg en brengen populaties aandachtsoorten in kaart in de IJsselvallei en op Ameland. Als seizoensafsluiter een heel nieuw fenomeen: een stadskamp in wereldhavenstad Rotterdam.
Alle belangstellenden zijn welkom om aan één of meer kampen deel te nemen. De weekenden bieden een goede gelegenheid om eens met floristen uit diverse windstreken en met uiteenlopende florakennis op stap te gaan. Dat dit doorgaans heel aangenaam en leerzaam is valt te beluisteren in de kampverslagen van afgelopen jaar, die u elders in dit nummer aantreft. We rekenen ook komend seizoen weer op veel belangstelling!
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567592