Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527195

AuthorNN
TitleExcursie IJsselakademie
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume16
Year1990
Issue3
Pages90-90
ISSN0017-2294
AbstractDe IJsselakademie houdt een speciale inventarisatie-excursie op zaterdag 1 september in het gebied van Den Alderinck nabij Heino. Leiding: de heren P. Bremer, H.H. van der Laan en H.L.Menke. Vertrek 10.00 uur vanaf de ingang van het NS-station te Zwolle. De excursie eindigt omstreeks 16.00 uur.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567595