Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527196

AuthorNN
TitleBoekbespreking
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume1
Year1961
Issue2
Pages16-16
ISSN0017-2294
AbstractP. AELLEN, Die Amaranthaceae Mitteleuropas, mit besonderer Berücksichtigung der adventiven Arten. Carl Hanser Verlag, München, 1961, 72 pag, 49 fig., 1 gekl. plaat. D.M. 20.— De bewerking der in Midden-Europa inheemse en adventieve Amaranthaceae door de specialist dezer familie P. Aellen te Basel, die reeds in 1959 in de nieuwe druk van Hegi, Illustrierte Flora von Mitteleuropa werd gepubliceerd, is thans uitgegeven als een afzonderlijk boekje. Op deze wijze is het mogelijk dat ook zij, die geen abonnement op de grote Hegi hebben, deze bewerking aanschaffen.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567596