Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527200

AuthorR. van der Meijden
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume21
Year1995
Issue3
Pages127-131
ISSN0017-2294
AbstractDeze rapporten, waarvan de prijs bij de redactie onbekend is, zijn te bestellen via tel. 05110-74764. Opdrachtgever Staatsbosbeheer. ** W. Altenburg, M. Brongers & C. ten Oever, De vegetatie van de komgronden Bommelerwaard en Waardenburg in 1993, Veenwouden, 1994, 33 pag. + bijlagen en kaarten, A&Wrapport 93.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567600